Menu Podmiotowe menu ikonka

uchwała w sprawie zmian w uchwale dotyczącej stawek opłaty targowej

uchwała Nr XIX/132/08 Rady Gminy w Brennej z dnia 29 maja 2008 roku   w sprawie zmian w uchwale Nr XV/87/2007 Rady Gminy w Brennej z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości dzienn...

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Brenna

uchwała Nr XV/87/07 Rady Gminy w Brennej z dnia 29 grudnioa 2008 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Brenna, zarządzenia poboru opłaty w drodze inaksa, określ...

Przejdź do wpisu
Powrót