Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała XII/132/19 - termin płatności za śmieci w 2020 roku

UCHWAŁA NR XII/132/19 RADY GMINY BRENNA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu