Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIV/274/17 RADA GMINY BRENNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu