Menu Podmiotowe menu ikonka

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok

UCHWAŁA NR XIX/195/20 RADY GMINY BRENNA   z dnia 30 listopada 2020 r.   w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu