Menu Podmiotowe menu ikonka

Stawki podatku leśnego na 2017 rok

Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz...

Przejdź do wpisu