Menu Podmiotowe menu ikonka

uchwała w sprawie określenia wysokości połat od posiadania psów na 2015 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/365/14 RADY GMINY BRENNA z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2015 rok

Przejdź do wpisu