Menu Podmiotowe menu ikonka

uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów

uchwała Nr XXII/163/08 Rady Gminy w Brennej z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności tej opłaty

Przejdź do wpisu