Menu Podmiotowe menu ikonka

Dane teleadresowe - Referat Podatków i Opłat

Kierownik Referatu Podatków i Opłat: Imię i nazwisko: Aleksandra Małysz-Pilch Biuro nr: 3 Telefon: +48 33 853 62 22 wew. 103 E-mail: sekretarz@brenna.org.pl Podatki – księgowość: Stanowisko: I...

Przejdź do wpisu

Dane teleadresowe - Referat Finansowo-Budżetowy

Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego: Stanowisko: Skarbnik Gminy Imię i nazwisko: Elżbieta Grzybek Telefon: +48 33 853 62 22 E-mail: skarbnik@brenna.org.pl Kasa: Stanowisko: Podinspektor d...

Przejdź do wpisu

Zadania Wydziału Finansowego

Naczelnik Wydziału Finansowego Stanowisko: Skarbnik Gminy Imię i nazwisko: Elżbieta Grzybek Telefon: +48 33 853 62 22 E-mail: skarbnik@brenna.org.pl Do zakresu działań Wydziału Finansowego nale...

Przejdź do wpisu