Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała w sprawie inkasentów opłaty miejscowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY BRENNA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowe...

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie inkasentów opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR VI/55/15 RADY GMINY BRENNA z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie inkasentów opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR V/46/15 RADY GMINY BRENNA z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR XXVIII/319/13 RADY GMINY BRENNA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/12 Rady Gminy Brenna z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty...

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR XXVII/297/13 RADY GMINY BRENNA z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/12 Rady Gminy Brenna z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia inkasentów opła...

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR XXV/274/13 RADY GMINY BRENNA z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/12 Rady Gminy Brenna z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty mie...

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR XXII/237/13 RADY GMINY BRENNA z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/190/12 Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty mie...

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR XXII/236/13 RADY GMINY BRENNA z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/12 Rady Gminy Brenna z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejs...

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR XXII/235/13 RADY GMINY BRENNA z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/142/11 Rady Gminy Brenna z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty m...

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR XXI/232/12 RADY GMINY BRENNA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/142/11 Rady Gminy Brenna z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty...

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY GMINY BRENNA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/219/12 Rady Gminy Brenna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/142...

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR XX/220/12 RADY GMINY BRENNA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/12 Rady Gminy Brenna z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty mie...

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR XX/219/12 RADY GMINY BRENNA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/142/11 Rady Gminy Brenna z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty...

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR XVII/192/12 RADY GMINY BRENNA z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brenna Nr XIII/142/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty m...

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR XVII/191/12 RADY GMINY BRENNA z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brenna Nr XV/158/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejs...

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR XVII/190/12 RADY GMINY BRENNA z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR XVI/168/12 RADY GMINY BRENNA z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty miejscowej

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR XV/158/12 RADY GMINY BRENNA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej.

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty mijscowe

UCHWAŁA NR XIV/152/12 RADY GMINY BRENNA z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej.

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty mijscowe

UCHWAŁA NR XIII/142/11 RADY GMINY BRENNA z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej.

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasenta opłaty mijscowe

UCHWAŁA NR XI/131/11 RADY GMINY BRENNA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty miejscowej.

Przejdź do wpisu

okreslenie inkasentów opłaty miejscowej

uchwała Nr XXXIX/347/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

uchwała Nr XXXVI/319/10 Rada Gminy Brenna z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

uchwała Nr XXXIII/295/09 Rady Gminy Brenna z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

uchwała Nr XXXV/307/10 Rady Gminy Brenna z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie określenia inkasentów opłaty miejcowej

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

uchwała Nr XXXI/248/09 Rady Gminy w Brennej z dnia 29 września 2009 roku w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

uchwała Nr XXX/238/09 Rady Gminy w Brennej z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie: okreslenia inkasentów opłaty miejscowej

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

uchwała Nr XXVIII/230/09 Rady Gminy w Brennej  z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

Przejdź do wpisu

uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty miejcowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

uchwała nr XXII/165/08 Rady Gminy w Brennej z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejcowej na 2009 rok, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określeni...

Przejdź do wpisu
Powrót