Menu Podmiotowe menu ikonka

Stan prawny dotyczący opłaty miejscowej

Art. 17. 1. (52) Rada gminy może wprowadzić opłatę miejscową. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:...

Przejdź do wpisu

ustawa o podatkach i opłtach lokalnych

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 849)

Przejdź do wpisu

us

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłtach loklanych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613) Art. 17. 1. Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywają...

Przejdź do wpisu

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatakach i opłatach lokalnych

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 ze zm)

Przejdź do wpisu
Powrót