Menu Podmiotowe menu ikonka

uchwała w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej na 2015 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/367/14 RADY GMINY BRENNA z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej na 2015 rok

Przejdź do wpisu