Menu Podmiotowe menu ikonka

uchwała w sprawie dziennych stawek opłaty miejscowej w 2009 roku

uchwała Nr XXII/165/08 Rady Gminy w Brennej  z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejcowej na 2009 rok, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określen...

Przejdź do wpisu