Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała w sprawie dziennych stawek opłaty miejscowej w 2010 roku

uchwała Nr XXXI/249/09 Rady Gminy w Brennej  z dnia 29 września 2009 roku   w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejcowej na 2010 rok

Przejdź do wpisu
Powrót