Menu Podmiotowe menu ikonka

2016/C/001

1 Numer wpisu 2016/C/001  2 Rodzaj dokumentu Projekt  3 Temat dokumentu Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna...

Przejdź do wpisu

2015/C/002

1 Numer wpisu 2015/C/002  2 Rodzaj dokumentu Projekt  3 Temat dokumentu Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną...

Przejdź do wpisu

2015/C/003

1 Numer wpisu 2015/C/003  2 Rodzaj dokumentu Projekt  3 Temat dokumentu Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego....

Przejdź do wpisu

2015/C/001

1 Numer wpisu 2015/C/001  2 Rodzaj dokumentu projekt  3 Temat dokumentu zwierzeta bezdomne  4 Nazwa dokumentu projekt Pr...

Przejdź do wpisu

2014/C/001

  1 Numer wpisu 2014/C/001  2 Rodzaj dokumentu projekt  3 Temat dokumentu budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków...

Przejdź do wpisu

2013/C/008

1 Numer wpisu 2013/C/008  2 Rodzaj dokumentu projekt  3 Temat dokumentu zwierzeta bezd...

Przejdź do wpisu

2013/C/009

1 Numer wpisu 2013/C/009  2 Rodzaj dokumentu projekt  3 Temat dokumentu budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków  ...

Przejdź do wpisu

2013/c/007

  1 Numer wpisu 2013/C/007  2 Rodzaj dokumentu projekt  3 Temat dokumentu prognoza...

Przejdź do wpisu

2013/C/006

1 Numer wpisu 2013/C/006  2 Rodzaj dokumentu projekt  3 Temat dokumentu strategia rozw...

Przejdź do wpisu

2013/C/005

2013/C/004 1 Numer wpisu 2013/C/005  2 Rodzaj dokumentu projekt...

Przejdź do wpisu

2013/C/004

1 Numer wpisu 2013/C/004  2 Rodzaj dokumentu projekt  3 Temat dokumentu raport z poś...

Przejdź do wpisu

2013/C/003

1 Numer wpisu 2013/C/003  2 Rodzaj dokumentu projekt  3 Temat dokumentu Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania p...

Przejdź do wpisu

2011/C/004

1 Numer wpisu 2011/C/004  2 Rodzaj dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  3 Temat dokumentu Sporządzenie mpzp...

Przejdź do wpisu

2011/C/003

1 Numer wpisu 2011/C/003  2 Rodzaj dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  3 Temat dokumentu Sporządzenie mpzp...

Przejdź do wpisu

2011/C/002

1 Numer wpisu 2011/C/002  2 Rodzaj dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  3 Temat dokumentu Sporządzenie mpzp...

Przejdź do wpisu

2013/C/002

1 Numer wpisu 2013/C/002  2 Rodzaj dokumentu projekt  3 Temat dokumentu budowa przydom...

Przejdź do wpisu

2013/C/001

1 Numer wpisu 2013/C/001  2 Rodzaj dokumentu projekt  3 Temat dokumentu opieka nad zwi...

Przejdź do wpisu

2011/C/001

1 Numer wpisu 2012/C/001  2 Rodzaj dokumentu projekt  3 Temat dokumentu Program Ograni...

Przejdź do wpisu

2012/C/003

1 Numer wpisu 2012/C/003  2 Rodzaj dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  3 Temat dokumentu Sporządzenie mpzp...

Przejdź do wpisu

2012/C/002

1 Numer wpisu 2012/C/002  2 Rodzaj dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  3 Temat dokumentu Sporządzenie mpzp...

Przejdź do wpisu

2012/C/001

  1 Numer wpisu 2012/C/001  2 Rodzaj dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  3 Temat dokumentu...

Przejdź do wpisu

2010/C/002

1 Numer wpisu 2010/C/002  2 Rodzaj dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  3 Temat dokumentu Sporządzenie mpzp...

Przejdź do wpisu

2010/C/001

1 Numer wpisu 2010/C/001  2 Rodzaj dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  3 Temat dokumentu Sporządzenie mpzp...

Przejdź do wpisu

2009/C/002

Karty typu C nr wpisu              2009/C/002                      zakres przedmiotowy dokumentu                      ...

Przejdź do wpisu

2009/C/001

Karty typu C nr wpisu              2009/C/001                        zakres przedmiotowy dokumentu                     ...

Przejdź do wpisu
Powrót