Menu Podmiotowe menu ikonka

2016/B/025

1 numer wpisu 2016/B/025 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku grab, dwóch drzew z gatunku klon oraz...

Przejdź do wpisu

2016/B/024

1 numer wpisu 2016/B/024 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku sosna z nieruchomości położonej w Bre...

Przejdź do wpisu

2016/B/023

1 numer wpisu 2016/B/023 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie dziewięciu drzew z gatunku olsza z nieruchomości położonej...

Przejdź do wpisu

2016/B/022

1 numer wpisu 2016/B/022 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku świerk oraz jednego drzewa z gatun...

Przejdź do wpisu

2016/B/021

1 numer wpisu 2016/B/021 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku sosna oraz jednego drzewa z gatunku m...

Przejdź do wpisu

2016/B/020

1 numer wpisu 2016/B/020 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku topola kanadyjska oraz brak zezwoleni...

Przejdź do wpisu

2016/B/019

1 numer wpisu 2016/B/019 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku dąb, dziewiętnastu drzew z gatunku...

Przejdź do wpisu

2016/B/018

1 numer wpisu 2016/B/018 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie sześciu drzew z gatunku świerk z nieruchomości położonej w...

Przejdź do wpisu

2016/B/017

1 numer wpisu 2016/B/017 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie pięciu drzew z gatunku modrzew z nieruchomości położonej w...

Przejdź do wpisu

2016/B/016

  numer wpisu 2016/B/016 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięw...

Przejdź do wpisu

2016/B/015

1 numer wpisu 2016/B/015 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie czterech jesionów i dwóch dębów, nie zezwolenie na usunięci...

Przejdź do wpisu

2016/B/014

1 numer wpisu 2016/B/014 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza, jednego drzewa z gatunku ś...

Przejdź do wpisu

2016/B/013

1 numer wpisu 2016/B/013 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku olsza z nieruchomości położonej w...

Przejdź do wpisu

2016/B/012

1 numer wpisu 2016/B/012 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku świerk z nieruchomości położonej w...

Przejdź do wpisu

2016/B/011

1 numer wpisu 2016/B/011 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku modrzew z nieruchomości położonej w B...

Przejdź do wpisu

2016/B/010

1 numer wpisu 2016/B/010 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie czterech drzew z gatunku brzoza, dwóch drzew z gatunku buk,...

Przejdź do wpisu

2016/B/009

1 numer wpisu 2016/B/009 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku świerk z nieruchomości położonej w Br...

Przejdź do wpisu

2016/B/008

1 numer wpisu 2016/B/008 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku lipa oraz jednego drzewa z gatunku...

Przejdź do wpisu

2016/B/007

1 numer wpisu 2016/B/007 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie dwudziestu jeden drzew z gatunku olsza z nieruchomości poło...

Przejdź do wpisu

2016/B/006

1 numer wpisu 2016/B/006 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 brzozy z nieruchomości w Górkach Wilekich przy ul. Stary...

Przejdź do wpisu

2016/B/005

1 numer wpisu 2016/B/005 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 modrzewi z nieruchomości położonej w Brennej przy ul. Wyz...

Przejdź do wpisu

2016/B/004

1 numer wpisu 2016/B/003 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowi...

Przejdź do wpisu

2016/B/003

1 numer wpisu 2016/B/003 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oodziaływania na środowisko dla...

Przejdź do wpisu

2016/B/002

1 numer wpisu 2016/B/002 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie dwóch drzew z gatunku modrzew z nieruchomości położonej w...

Przejdź do wpisu

2016/B/001

1 numer wpisu 2016/B/001 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z gatunku świerk z nieruchomości położonej...

Przejdź do wpisu

SPIS KART TYPU B 2015:

Przejdź do wpisu

2015/B/279

1 numer wpisu 2015/B/279 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie pięciu drzew z gatunku buk oraz dwóch z gatunku olsza z ni...

Przejdź do wpisu

2015/B/278

1 numer wpisu 2015/B/278 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie dwóch drzew z gatunku lipa, jednego z gatunku buk oraz jed...

Przejdź do wpisu

2015/B/277

1 numer wpisu 2015/B/277 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z gatunku sosna oraz jednego z gatunku świe...

Przejdź do wpisu

2015/B/276

1 numer wpisu 2015/B/276 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z gatunku jesion oraz dwóch z gatunku olsza...

Przejdź do wpisu

2015/B/275

1 numer wpisu 2015/B/275 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z gatunku sosna z nieruchomości położonej w...

Przejdź do wpisu

2015/B/274

1 numer wpisu 2015/B/274 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie pięciu drzew z gatunku modrzew z nieruchomości położonej w...

Przejdź do wpisu

2015/B/273

1 numer wpisu 2015/B/273 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie czterech drzew z gatunku jesion z nieruchomości położonej...

Przejdź do wpisu

2015/B/272

1 numer wpisu 2015/B/272 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie dwóch drzew z gatunku świerk z nieruchomości położonej w G...

Przejdź do wpisu

2015/B/271

1 numer wpisu 2015/B/271 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie trzech drzew z gatunku brzoza z nieruchomości położonej w...

Przejdź do wpisu

2015/B/270

1 numer wpisu 2015/B/270 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z gatunku świerk z nieruchomości położonej...

Przejdź do wpisu

2015/B/269

1 numer wpisu 2015/B/269 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie dwóch drzew z gatunku brzoza z nieruchomości położonej w B...

Przejdź do wpisu

2015/B/268

1 numer wpisu 2015/B/268 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z gatunku świerk z nieruchomości położonej...

Przejdź do wpisu

2015/B/267

1 numer wpisu 2015/B/267 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie trzech drzew z gatunku żywotnik sp.z nieruchomości położon...

Przejdź do wpisu

2015/B/266

1 numer wpisu 2015/B/266 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza oraz jednego z gatunku świ...

Przejdź do wpisu

2015/B/265

1 numer wpisu 2015/B/265 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie dwóch drzew z gatunku świerk z nieruchomości położonej w B...

Przejdź do wpisu

2015/B/264

1 numer wpisu 2015/B/264 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie dwóch drzew z gatunku świerk oraz jednego z gatunku modrze...

Przejdź do wpisu

2015/B/263

1 numer wpisu 2015/B/263 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z gatunku żywotnik, jednego z gatunku jałow...

Przejdź do wpisu

2015/B/262

1 numer wpisu 2015/B/262 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza oraz sześciu z gatunku świ...

Przejdź do wpisu

2015/B/261

1 numer wpisu 2015/B/261 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie dwóch drzew z gatunku modrzew z nieruchomości położonej w...

Przejdź do wpisu

2015/B/260

1 numer wpisu 2015/B/260 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z gatunku świerk z nieruchomości położonej...

Przejdź do wpisu

2015/B/259

1 numer wpisu 2015/B/259 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa z gatunku modrzew z nieruchomości położonej...

Przejdź do wpisu

2015/B/258

1 numer wpisu 2015/B/258 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie ośmiu drzew z gatunku klon, ośmiu z gatunku wiąz, dwóch z...

Przejdź do wpisu

2015/B/257

1 numer wpisu 2015/B/257 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie trzech drzew z gatunku świerk z nieruchomości położonej w...

Przejdź do wpisu

2015/B/256

1 numer wpisu 2015/B/256 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie czterech drzew z gatunku świerk, jednego z gatunku cyprysi...

Przejdź do wpisu

2012/B/066

  • 26 lipca 2012

1 numer wpisu 2012/B/066 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia wydanie decyzji zezwalającej na usun...

Przejdź do wpisu

2011/B/026

  • 22 grudnia 2011

DECYZJE I POSTANOWIENIA     1 numer wpisu 2011/B/026 2 zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia...

Przejdź do wpisu
Powrót