Menu Podmiotowe menu ikonka

2016/D/001 bezdomne zwierzęta

Numer wpisu 2016/D/001  2 Rodzaj dokumentu Program  3 Temat dokument PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI  4 Naz...

Przejdź do wpisu

2015//D/002 Raport POŚ

Numer wpisu Numer karty 2015/D/001  2 Rodzaj dokumentu Program  3 Temat dokument RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMI...

Przejdź do wpisu

2015/D/001 - bezdomne zwierzęta

Numer wpisu 2015/D/001  2 Rodzaj dokumentu Program  3 Temat dokument PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI  4 Naz...

Przejdź do wpisu

2014/D/002 strategia

Numer wpisu 2014/D/002  2 Rodzaj dokumentu Strategia  3 Temat dokument Strategia Rozwoju...

Przejdź do wpisu

2014/D/001 - bezdomne zwierzęta

Numer wpisu 2014/D/001  2 Rodzaj dokumentu Program  3 Temat dokument PROGRAM OPIEKI NAD B...

Przejdź do wpisu

2013/D/009 - Zmiana miejscowego planu

1 Numer wpisu 2013/D/008  2 Rodzaj dokumentu Plan miejscowy  3 Temat dokument Z...

Przejdź do wpisu

3013/D/008 - Zmiana miejscowego planu

1 Numer wpisu 2013/D/008  2 Rodzaj dokumentu Plan miejscowy  3 Temat dokument Z...

Przejdź do wpisu

2013/D/007 - Zmiana miejscowego planu

1 Numer wpisu 2013/D/006  2 Rodzaj dokumentu Plan miejscowy  3 Temat dokument Z...

Przejdź do wpisu

2013/D/006 - Zmiana miejscowego planu

1 Numer wpisu 2013/D/006  2 Rodzaj dokumentu Plan miejscowy  3 Temat dokument Z...

Przejdź do wpisu

2013/D/005 (UPUL)

1 Numer wpisu 2013/D/005  2 Rodzaj dokumentu Plan  3 Temat dokument urządzanie...

Przejdź do wpisu

2013/D/004 (przydomowe oczyszczalnie)

1 Numer wpisu 2013/D/004  2 Rodzaj dokumentu Program  3 Temat dokument gospodar...

Przejdź do wpisu

2013/D/003 POŚ

1 Numer wpisu 2013/D/003  2 Rodzaj dokumentu Program  3 Temat dokument Ochrona...

Przejdź do wpisu

2013/D/002 Raport z wykonania POŚ

  1 Numer wpisu 2013/D/002  2 Rodzaj dokumentu Raport  ...

Przejdź do wpisu

2013/D/001 Program opieki nad bedomnymi zwierzętami 2013

1 Numer wpisu 2013/D/001  2 Rodzaj dokumentu Program  3 Temat dokument PROGRAM...

Przejdź do wpisu

2012/D/001 Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2012

1 Numer wpisu 2012/D/001  2 Rodzaj dokumentu Program  3 Temat dokument PROGRAM...

Przejdź do wpisu

2010/D/005 Zmiana miejscowego planu

1 Numer wpisu 2010/D/005  2 Rodzaj dokumentu Plan miejscowy  3 Temat dokument Z...

Przejdź do wpisu

2010/D/004 Zmiana miejscowego planu

1 Numer wpisu 2010/D/004  2 Rodzaj dokumentu Plan miejscowy  3 Temat dokument Z...

Przejdź do wpisu

2011/D/002 Program Ograniczenia niskiej emisji

1 Numer wpisu 2011/D/002  2 Rodzaj dokumentu Program  3 Temat dokument PROGRAM...

Przejdź do wpisu

2010/D/003 Aktualizacja Planu gospodarki odpadami Gminy Brenna

  1 Numer wpisu 2010/D/003  2 Rodzaj dokumentu Plan  3...

Przejdź do wpisu

2011/D/001 - Raport z wykonania POŚ

Karty typu D nr wpisu              2011/D/001                    zakres przedmiotowy dokumentu                        ...

Przejdź do wpisu

2010/D/002 - Aktualizacja programu Ochrony Środowiska

Karty typu D nr wpisu              2010/D/002                      zakres przedmiotowy dokumentu                     ...

Przejdź do wpisu

2010/D/001 - Prognoza oddziaływania na środowisko (post. strategiczne)

Karty typu D nr wpisu              2010/D/001                        zakres przedmiotowy dokumentu                    ...

Przejdź do wpisu

2008/D/001 - program usuwania azbestu

Karty typu D nr wpisu              2008/D/001                        zakres przedmiotowy dokumentu                     ...

Przejdź do wpisu
Powrót