Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna na działkach w Gókach Wielkich

  Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia , że na wniosek Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopra...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Archidiecezji Katowickiej ul. Jordana 39,40-043 Katowice na działkach w Brennej

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia , że na wniosek zakładu Archidiecezji Katowickiej ul. Jordana 39,40-043 Katowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia poz...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. o/w Bielsku Białej na działkach w Brennej.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia , że na wniosek zakładu Tauron Dystrybucja S.A. o/w Bielsku Białej ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko Biała, zostało wszczęte postępowanie administracyjne...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postęp. administr. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603S - ul. Leśnica w Brennej

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603S - ul. Leśnica w...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. postęp. administr. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunk. dla przed.  pn.: Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w ilości 85,5 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w ilości...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postęp. administr. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Wydobywanie piaskowców godulskich ze złoża "CISOWA" położonego w Brennej

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie piaskowców godulskich ze złoża "CISOWA" położonego...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkow. dla przedsięwzięcia pn. Budowa kolei krzesełkowej 4 osobowej wraz z zapleczem przy ul. Leśnica w Brennej

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. Budowa kolei krzesełkowej 4 osobowej wraz z zapleczem przy ul. Leśnica w Brennej - wniesienie odwołania od decyzji

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Gminy Brenna na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Śniegotni projekto...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. postęp. administ. w sprawie zmiany decyzji o środowisk. uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w ilości 85,5 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w ilości...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postęp. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603S - ul. Leśnica w Brennej

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603S - ul. Leśnica w...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. wszczęcia postęp. administr. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarun. dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie piaskowców godulskich ze złoża "CISOWA" położonego w Brennej

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie piaskowców godulskich ze złoża "CISOWA"...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Kotarz Agro Spółka z o.o. położonych na terenie Gminy Brenna

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.) od dnia 16 października 2023 r. na okres 60 dni (tj. od...

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.) od dnia 16 października 2023 r. na okres 60 dni (tj. od 16 października 2023 r. – 15 grudnia 2023 r.)  zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt „Aneksu do uproszonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Kotarz Agro Spółka z o.o. zlokalizowanych na terenie wsi Brenna 2019-2028 ” według stanu na 1 stycznia 2024. Wyżej wymieniony projekt będzie znajdował się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, pokój 27 w dniach i godzinach urzędowania.

Ponadto informuję, iż w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu właściciel lasu może składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.) informuję, że dane zawarte w aneksie do uproszczonego planu urządzenia lasu będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzenia wodnego oraz na usługę wodną w obrębie działek 531/2, 529/6...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postęp. administr. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie punktu skupu złomu zlokalizowanego przy ul. Miodowej nr 18 w Brennej" na działce 724/2

Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie punktu skupu złomu zlokalizowanego przy ul. Miodowej n...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. Budowa kolei krzesełkowej 4 osobowej wraz z zapleczem przy ul. Leśnica w Brennej

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. Budowa kolei krzesełkowej 4 osobowej wraz z zapleczem przy ul. Leśnica w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. Budowa kolei krzesełkowej 4 osobowej wraz z zapleczem przy ul. Leśnica w Brennej

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. Budowa kolei krzesełkowej 4 osobowej wraz z zapleczem przy ul. Leśnica w Brennej - w...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną na terenie nieruchomości w Brennej przy ul. Góreckiej 160.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych

Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowan...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia dot. Budowy obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mleczneg...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowisk. uwarunk. dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603S - ul. Leśnica w Brennej"

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603S - ul....

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. decyzji o środowisk. uwarunk. dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna"

Zawiadomienie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna" - odwołanie od decyzji    

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postęp.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkow. dla przedsięwzięcia  pn. Budowa kolei krzesełkowej 4 osobowej wraz z zapleczem przy ul. Leśnica w Brennej

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. Budowa kolei krzesełkowej 4 osobowej wraz z zapleczem przy ul. Leśnica w Brennej - z...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie decyzji o środow. uwarunkow. dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych

Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowan...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postęp. w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunkow. dla przedsięwzięcia pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych

Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowan...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. decyzji o środowisk.uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna"

Zawiadomienie dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna" - odmowa uchylenia decyzji

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia, że decyzją z dnia 3.03.2023 zostało udzielone pozwolenie wodnoprawne osobie fizycznej , w zakresie: wykonania urządzenia wodnego w postaci kory...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kolei krzesełkowej 4 osobowej wraz z zapleczem przy ul. Leśnica w Brennej

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. Budowa kolei krzesełkowej 4 osobowej wraz z zapleczem przy ul. Leśnica w Brennej - p...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. "Uruchomienie punktu skupu złomu zlokalizowanego przy ul. Miodowej nr 18 w Brennej" na działce 724/2

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie punktu skupu złomu zlokalizowanego przy...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych

Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowan...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kolei krzesełkowej 4 osobowej wraz z zapleczem przy ul. Leśnica w Brennej

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. Budowa kolei krzesełkowej 4 osobowej wraz z zapleczem przy ul. Leśnica w Brennej - d...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna"

Zawiadomienie dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna" - zapoznanie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna"

Obwieszczenie dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna" - podjęcie z urzędu postępowania

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. wszczęcia post. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Budowa kolei krzesełkowej 4 osobowej wraz z zapleczem

Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. Budowa kolei krzesełkowej 4 osobowej wraz z zapleczem przy ul. Leśnica w B...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli inst...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Brenna wraz z obwieszczeniem o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu

Wójt Gminy Brenna zawiadamia, że w dniach urzędowania od 15.05.2023 r. —13.07.2023 r. w Urzędzie Gminy w Brennej, w pokoju nr 27 piętro II, w godzinach od 10:00-12:00, zostanie wyłożony do publicznego...

Wójt Gminy Brenna zawiadamia, że w dniach urzędowania od 15.05.2023 r. —13.07.2023 r. w Urzędzie Gminy w Brennej, w pokoju nr 27 piętro II, w godzinach od 10:00-12:00, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Brennaprojekt nie dotyczy działek prywatnych ).

 

 

Jednocześnie informujemy, że Wójt Gminy Brenna po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Katowicach  i Śląskim Państwym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w ustawie o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Uproszczony Plan Urządzania Lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Brenna na lata od 01.01.2023 do 31.12.2032”.

 

 W załaczeniu przekazujemy pełną treść zawiadomienia o wyłożeniu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Brenna oraz obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna"

Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna" - zawieszenie postępowania

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna"

Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna" - wznowienie postępowania

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Brenna

Obwieszczenie o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Brenna na lata 2022-2030

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli inst...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli inst...

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do rowu melioracyjnego R-23 w Górkach Wielkich oczyszczonych ścieków bytowych.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do rowu melioracyjnego R-23 w Górkach Wielkich oczyszczonych ścieków bytowych.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagos...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz korzystanie z wód w ramach usług wodnych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz korzystanie z wód w ramach usług wodnych

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności w 2023 roku

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 20...

Ogłoszenie

dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna

w 2023 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 11.01.2023 r. do 18.01.2023 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2023 roku.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2023 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2023 roku

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2023 roku”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowa...

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2023 roku”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowa.

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2023 roku”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 572) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Brenna.

W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swojej opinii do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany formularz przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, lub

drogą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl

Termin składania opinii upływa z dniem 1 lutego 2023 r. (21 dni od dnia opublikowania).

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna

Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna" - odmowa wznowienia postępow...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

W załączniku obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące strony o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 8 listopada 2022 r.  Szczegóły w załączniku.

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XI/119/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r.

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XI/119/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku bez nazwy gazociągu średniego ciśnienia

  • 09 marca 2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku bez nazwy gazociągu średniego ciśnienia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku bez nazwy gazociągu średniego ciśnienia

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

  • 28 lutego 2022

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na działce 170/30 w Skoczowie

  • 20 stycznia 2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na działce 170/30 w Skoczowie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na działce 170/30 w Skoczowie

Przejdź do wpisu

Konsultacje dotyczące zmiany Uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14.10.2019

  • 19 stycznia 2022

Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 19 stycznia 2022 r. do 26 stycznia 2022 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14 październ...

Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 19 stycznia 2022 r. do 26 stycznia 2022 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych lub wodociągowych i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, realizowanych na terenie gminy Brenna.

Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców z treścią projektu uchwały Rady Gminy Brenna.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14 października 2019 r..

Projekt uchwały umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna.

Opinie dotyczące projektu uchwały należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2022 r. w formie pisemnej drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), pocztą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

  • 09 sierpnia 2021

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniach od 09.08.2021 r. do 16.08.2021 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwier...

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniach od 09.08.2021 r. do 16.08.2021 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2021 roku.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.08.2021 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

  • 09 sierpnia 2021

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania...

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w roku 2021”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 638) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Brenna.

W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swojej opinii do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany formularz przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, lub

drogą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl

Termin składania opinii upływa z dniem 30 sierpnia 2021 r. (21 dni od dnia opublikowania).

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, dla nieruchomości położonej w Górkach Małych przy ulicy Breńskiej na działce 453/3

  • 07 maja 2019

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z myjni samochodowej zlokalizowanej w Górkach Małych

  • 07 maja 2019

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - studni chłonnych oraz usługe wodną

  • 26 października 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - studni chłonnych oraz na usługę wodną - odprowadzenie do studni chłonnych oc...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej i nawadniania upraw oraz usługi wodne.

Przejdź do wpisu
Powrót