Menu Podmiotowe menu ikonka

Konultacje „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”

Ogłoszenie o konsultacjach „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2015” Wójt gminy Brenna ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organiz...

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2013 rok

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2014 roku z zakresu: 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodoweg...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z...

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: — kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, — przeciwdziałania uzależn...

Przejdź do wpisu
Powrót