Menu Podmiotowe menu ikonka

Wyniki konkursu - dotacje SPORT 2023

Wójt Gminy Brenna ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku.

Wójt Gminy Brenna ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku.

Dotacje otrzymały:

  1. Ludowy Klub Sportowy „Beskid” Brenna na zadanie pn. „Realizacja programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu piłki nożnej” w kwocie 31.000,- zł;
  2. Klub Sportowy Spójnia 2020 na zadanie pn. „Treningi piłki nożnej dla dzieci z Gminy Brenna” w kwocie 16.000,- zł.
  3. Młodzieżowy Klub Sportowy Brenna - Górki na zadanie pn. „Szkolenie drużyn dziecięcych z piłki nożnej oraz zajęcia z lekkiej atletyki” w kwocie 31.000,00,- zł;
  4. Uczniowski Klub Sportowy Brenna - Górki na zadanie pn. „Z nami aktywniej w gminie Brenna 2023” w kwocie 28.000,- zł;

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert - SPORT 2023

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku.  Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są pod...

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu - dotacje SPORT 2021

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku. Dotacje otrzymują: 1) Ludowy Klub Sportowy „...

Przejdź do wpisu

Konkus ofert SPPORT 2021

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku. Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny b...

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu - dotacje SPORT 2020

Wójt Gminy Brenna ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku. Dotacje otrzymały: -        Ludowy...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku.

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku. Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi...

Przejdź do wpisu

Nabór wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2017 rok

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2017 rok – na podstawie uchwały Nr XXXI/347/18 Rady Gminy Brenna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie okreś...

Przejdź do wpisu

Wyniki otwartego konkursu ofert - SPORT 2017 - II edycja

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku. Dotację na realizację zadania wła...

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku - II edycja

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRENNA w sprawie przeprowadzenia II edycji otwartego konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku. Realizacja...

Przejdź do wpisu

Nabór wniosków - nagrody sportowe za 2016 rok

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2016 rok – na podstawie uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określeni...

Przejdź do wpisu

Wyniki otwartego konkursu ofert - SPORT 2017

Wójt Gminy Brenna przyznaje dotację na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku dla: 1) Uczniowskiego Klubu Sportowego Brenna-Górki na zadanie pn. „...

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku

O G Ł O S Z E N I E otwartego konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku.   Rodzaj zadań i wysokość środków finansowych przeznaczo...

Przejdź do wpisu

Wyniki otwartego konkursu ofert - SPORT 2016

Wójt Gminy Brenna przyznaje dotację na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 roku dla: 1) Ludowego Klubu Sportowego „Beskid” Brenna na zadanie pn. „Re...

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert na zadania publiczne - SPORT - 2016

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 roku. Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi spo...

Przejdź do wpisu

Nabór wniosków - nagrody sportowe

OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej – na podstawie uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ok...

Przejdź do wpisu

Zaktualizowany kosztorys i harmonogram zadania

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2015 roku.

O G Ł O S Z E N I E otwartego konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2015 roku.   I. Rodzaj zadań i wysokość środków finansowych...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 r.

Wójt Gminy Brenna przyznaje dotację na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 roku dla: Uczniowskiego Klubu Sportowego Brenna-Górki na zadani...

Przejdź do wpisu

ROK 2014 - Konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 roku.

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 roku. Szczegóły w załączniku  

Przejdź do wpisu

DRUKI DO POBRANIA

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2013 r.

Wójt Gminy Brenna przyznaje dotację na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2013 roku dla: Uczniowskiego Klubu Sportowego Brenna-Górki na zadani...

Przejdź do wpisu

Rok 2013

O G Ł O S Z E N I E otwartego konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2013 roku.   I. Rodzaj zadań i wysokość środków fina...

Przejdź do wpisu
Powrót