Menu Podmiotowe menu ikonka

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych r...

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy na 2017 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z...

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”

Wójt Gminy Brenna informuje o konsultacjach projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok” w okresie od dnia 25 października 2016 r. do dnia 9 listopada 2016 r....

Przejdź do wpisu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Brenna w 2016 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania sz...

Przejdź do wpisu

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWYCH

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:...

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób...

Przejdź do wpisu

Przyznanie dotacji na zadanie publiczne

W dniu 15.07.2016 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana na okres 7 dni oferta dotycząca realizacji zadani...

Przejdź do wpisu

Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 13 lipca 2016 roku Stowarzyszenie Charytatywne "Dogonić Czas" z Górek Wielkich, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wakacje czas dobrej i mą...

Przejdź do wpisu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2016 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2016 roku z zakresu: 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 2) pr...

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z programu współpracy za 2015 rok

Przejdź do wpisu

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWYCH

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:...

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/81/15 Rady Gminy Brenna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna...

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom s...

Przejdź do wpisu

Rok 2016

Przejdź do wpisu
Powrót