Menu Podmiotowe menu ikonka

Konsultacje projektu uchwały

Ogłoszenie o konsultacjach Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publi...

Przejdź do wpisu

Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 24 lipca 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej Leśnicy, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Profilaktyka zintegrowana dla...

Przejdź do wpisu

Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 9 lipca 2018 roku Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Kolo...

Przejdź do wpisu

Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 4 lipca 2018 roku Stowarzyszenie Charytatywne „Dogonić Czas” z Górek Wielkich, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Kolorowe waka...

Przejdź do wpisu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2018 roku. Środki finansowe na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kult...

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna  w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych. Konsultacje zostały prze...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:...

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały

Wójt Gminy Brenna zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu...

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na zadania w 2018 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom s...

Przejdź do wpisu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert i przyznaje dotacje na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 roku dla: 1) Młodzieżowego Klub...

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Konsultacje projektu uchwały...

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 roku.   Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi spo...

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały

Wójt Gminy Brenna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji proje...

Przejdź do wpisu
Powrót