Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie z konsultacji

Sprawozdanie  z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”   Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o który...

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały

Wójt Gminy Brenna informuje o przystapieniu do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pr...

Przejdź do wpisu

Przyznanie dotacji na zadanie publiczne

W dniu 22.07.2015 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana na okres 7 dni oferta dotycząca realizacji zadani...

Przejdź do wpisu

Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 20 lipca 2015 roku Stowarzyszenie Charytatywne "Dogonić Czas" z Górek Wielkich, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Poznajemy naszą Małą Ojc...

Przejdź do wpisu

Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 12 czerwca 2015 roku Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jana Chrzciciela w Brennej, złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą “Wyjazd rekreacyjno-spor...

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych. Wójt Gminy Brenna zaprasza organizacje pozarządowe i podm...

Przejdź do wpisu

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2015 roku. Dotację na zadania publiczne w 2015 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dób...

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2014 rok

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:...

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: — kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, — przeciwdziałania uzależnieniom i...

Przejdź do wpisu
Powrót