Menu Podmiotowe menu ikonka

Konsultacje Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Ogłoszenie o konsultacjach „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 201...

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2012 rok

Przejdź do wpisu

Druki_zaktualizowany kosztorys i harmonogram

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2013 roku.

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2013 roku. Środki finansowe na realizację zadań publicznych w 2013 roku z zakresu...

Przejdź do wpisu

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWYCH

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z...

Przejdź do wpisu

Otwarte Konkursy Ofert

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i...

Przejdź do wpisu
Powrót