Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2010 rok

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z konsultacji "Prpgramu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 "

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Wójt Gminy Brenna zaprasza...

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Wójt Gminy Brenna zapr...

Przejdź do wpisu

Konsultacje Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Konsultacje „Programu współpracy gminy Brenna  z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.” Zgodnie z art. 5 a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolont...

Przejdź do wpisu
Powrót