Menu Podmiotowe menu ikonka

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Brenna zarządzeniem Nr 6/2010 z dnia 6 stycznia 2010 roku ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2010 roku.

Przejdź do wpisu

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 ROK

Wójt Gminy Brenna zarządzeniem Nr 127/09 z dnia 17 listopada 2009 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienio...

Przejdź do wpisu

Projekt Programu Współpracy na 2010 rok

Wójt Gminy Brenna zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz  Gminy Brenna i jej mieszkańców do zapoznania się z projektem Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjam...

Przejdź do wpisu

DRUKI_do pobrania

Przejdź do wpisu

Rok 2009

Przejdź do wpisu
Powrót