Menu Podmiotowe menu ikonka

Konsultacje projektu uchwały

Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie - w dniach od 20 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r. - konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy  gminy Brenna z organizacj...

Przejdź do wpisu

Oferta tzw. mały grant - Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek "Jodła"

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „Jodła” z Brennej, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wyjazd dzieci...

Przejdź do wpisu

Oferta tzw. mały grant - Stowarzyszenie Charytatywne „Dogonić Czas” Górki Wielkie

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 roku Stowarzyszenie Charytatywne „Dogonić Czas” z Górek Wielkich, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Pomagamy, u...

Przejdź do wpisu

Oferta tzw. mały grant - Parafia Rzymskokatolicka w Górkach Wielkich

Przejdź do wpisu

Oferta tzw. mały grant - Parafia Rzymsko-Katolicka w Brennej

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na 2016

Przejdź do wpisu

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2017 roku   Dotację na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu kultury, sztuki, oc...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:...

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

WÓJT GMINY BRENNA ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności p...

Przejdź do wpisu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania sz...

Przejdź do wpisu
Powrót