Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy na 2020 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz....

Przejdź do wpisu

Konsultacje Programu współpracy na 2020

Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarzą...

Przejdź do wpisu

Oferta realizacji zadania - "mały grant"

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w  Brennej Leśnicy, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Bawimy się zdrowo i spo...

Przejdź do wpisu

Oferta realizacji zadania - "mały grant"

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 10 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie Charytatywne „Dogonić Czas” z Górek Wielkich, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Świat t...

Przejdź do wpisu

Oferta realizacji zadania - "mały grant"

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 31 maja 2019 roku Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "K...

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2018

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2019 roku z zakresu: 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;...

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu - dotacje SPORT

Wójt Gminy Brenna ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku. Dotacje otrzymały: Ludowy Klub...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:...

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologio...

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku. Realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu...

Przejdź do wpisu
Powrót