Menu Podmiotowe menu ikonka

Zakres działania

Swoim zakresem obejmuje: kontrole pracy urzędu gminy, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, wyrażanie opinii w sprawach wykonania budżetu, występowanie do Rady z wnioskiem w sprawach abs...

Przejdź do wpisu
Powrót