Menu Podmiotowe menu ikonka

Dane teleadresowe pracownika ds. zamówień publicznych

Stanowisko: Inspektor ds. zamówień publicznych Imię i nazwisko: Barbara Stec-Czyż Biuro nr: 24 Telefon: +48 33 853 62 22 wew. 226 E-mail: b.stec-czyz@brenna.org.pl

Przejdź do wpisu

Zadania komórki ds. zamówień publicznych

Do zakresu komórki ds. zamówień publicznych należą sprawy związane przeprowadzaniem postępowań w zakresie zamówień publicznych, a w szczególności: przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zg...

Przejdź do wpisu
Powrót