Menu Podmiotowe menu ikonka

Zakres działania

Przedmiotem działania są sprawy z zakresu: edukacji publicznej, kultury i ochrony dóbr kultury, współpracy z organizacjami pozarządowymi, profilaktyką zdrowia jaki i sprawami socjalnymi mieszkańców...

Przejdź do wpisu
Powrót