Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Wydziału Organizacyjnego

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Stanowisko: Sekretarz Imię i nazwisko: Aleksandra Małysz-Pilch Telefon: +48 33 853 62 22 wew. 103 E-mail: sekretarz@brenna.org.pl Do zakresu działań Wydziału...

Przejdź do wpisu

Dane teleadresowe - Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu Organizacyjnego: Imię i nazwisko: Beata Ziebura Biuro nr: 11 Telefon: +48 33 853 62 22 wew. 111 E-mail: b.ziebura@brenna.org.pl Biuro Podawcze: Stanowisko: Podinspektor ds....

Przejdź do wpisu

Dane teleadresowe - Referat Spraw Społecznych i Obronności

Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obronności: Imię i nazwisko: Aleksandra Małysz-Pilch Biuro nr: 3 Telefon: +48 33 853 62 22 wew. 103 E-mail: sekretarz@brenna.org.pl Działalność gospodarcz...

Przejdź do wpisu