Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Wydziału Organizacyjnego

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Stanowisko: Sekretarz Imię i nazwisko:  Telefon: +48 33 853 62 22 wew. 103 E-mail: sekretarz@brenna.org.pl Do zakresu działań Wydziału Organizacyjnego należy...

Przejdź do wpisu

Dane teleadresowe - Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu Organizacyjnego: Imię i nazwisko: Beata Ziebura Biuro nr: 11 Telefon: +48 33 853 62 22 wew. 111 E-mail: b.ziebura@brenna.org.pl Biuro Podawcze: Stanowisko: Inspektor ds. kan...

Przejdź do wpisu

Dane teleadresowe - Referat Spraw Społecznych

Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obronności: Imię i nazwisko:  Biuro nr: 3 Telefon: +48 33 853 62 22 wew. 103 E-mail: sekretarz@brenna.org.pl Działalność gospodarcza: Stanowisko: zastęps...

Przejdź do wpisu