Menu Podmiotowe menu ikonka

INFORMACJE

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH TRANSPORT Inspektor: Olga Kowalik – stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej, pokój nr 6 tel. +48 33 853 6...

Przejdź do wpisu

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napoi alkoholowych

 • 13 września 2012

Wójt Gminy Brenna przypomina, że 30 września 2012 roku mija termin wpłaty III raty za sprzedaż napoi alkoholowych. Zgodnie z treścią art. 18 ust. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 26 października 1982r....

Przejdź do wpisu

Informacja - sprzedaż napojów alkoholowych

 • 15 maja 2012

Informacja dla przedsiębiorców   Wójt Gminy Brenna przypomina, że zgodnie art. 111 pkt 7 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (D...

Przejdź do wpisu

Informacja dla przedsiębiorców

 • 01 sierpnia 2011

Wójt Gminy Brenna przypomina, że zgodnie art. 111 pkt 7, do dnia 30 września 2011 roku należy dokonać opłaty III raty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.   Nie dokonanie opłaty za z...

Przejdź do wpisu

Informacja dla przedsiębiorców

 • 11 lipca 2011

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego f...

Przejdź do wpisu

Informacja - sprzedaż napoi alkoholowych

 • 17 maja 2011

  Informacja dla przedsiębiorców   Wójt Gminy Brenna przypomina, że zgodnie art. 111 pkt 7 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U....

Przejdź do wpisu

Informacja - sprzedaż napoi alkoholowych

 • 26 stycznia 2011

  Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napoi alkoholowych   Przypominamy o terminach wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych: I rata – do dnia 31 stycznia II...

Przejdź do wpisu

Informacja dla przedsiębiorców

 • 19 sierpnia 2010

W załączniku znajduje się ustawa dotycząca wspierania przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Informujemy jednocześnie, że informacje na temat funduszy oferujących ws...

Przejdź do wpisu

Informacja dla przedsiębiorców

 • 16 sierpnia 2010

Wójt Gminy Brenna przypomina, że zgodnie art. 111 pkt 7, do dnia 30 września 2010 roku należy dokonać opłaty III raty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.   Nie dokonanie...

Przejdź do wpisu

Informacja dla przedsiębiorców

 • 27 kwietnia 2010

Informacja w sprawie aktualizacji przez przedsiębiorców-osoby fizyczne danych niepodlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej   Problem jest znany od października 200...

Przejdź do wpisu

Uwaga przedsiębiorcy!!

 • 05 maja 2009

Od dnia 1 stycznia 2008 r. nastąpiła zmiana kodów PKD 2004 na kody PKD 2007 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W CIESZYNIE

 • 09 kwietnia 2009

W związku z wejściem w życie z dniem 31 marca 2009r regulacji prawnych dotyczących tzw. „jednego okienka” na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008r o zmianie ustawy o swobodzie działal...


W związku z wejściem w życie z dniem 31 marca 2009r regulacji prawnych dotyczących tzw. „jednego okienka” na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008r o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw a także w związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 13 października 1995r o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U Nr 142 , poz. 702 z późn. zm.) , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie informuje , że przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą na podstawie zintegrowanego wniosku EDG-1 są zobowiązani do dopełnienia formalności w Urzędzie Skarbowym niezależnie od złożonego wniosku EDG-1.

Aktualizowanie danych nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1 w przypadku dokonywania zmian , które nie są objęte wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

Może to dotyczyć następujących sytuacji:

 • zmiana dowodu osobistego przedsiębiorcy

 • zgłoszenie / zmiana rachunków bankowych osobistych lub związanych z działalnością

 • zmiana rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej

 • wskazanie /zmiana adresu przechowywania dokumentacji rachunkowej

 • wskazanie /zmiana podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową przedsiębiorcy

Wybór formy opodatkowania

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą są zobowiązani do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym ( wg miejsca zamieszkania) oświadczenia w formie pisemnej o wyborze formy opodatkowania . Oświadczenie należy złożyć nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej .

W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność w formie karty podatkowej konieczne jest złożenie wniosku PIT-16

Spółka cywilna

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego/ aktualizacyjnego NIP-2 ( wraz z załącznikiem NIP-D) niezależnie od wniosku EDG-1.

Opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą , który rezygnują ze zwolnienia z opodatkowaniu podatkiem VAT składają zgłoszenie rejestracyjne VAT-R do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem od towarów i usług:

 • kiedy adres wykonywania działalności znajduje się w miejscu zamieszkania – naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg miejsca zamieszkania

 • kiedy adres wykonywania działalności znajduje się poza miejscem zamieszkania- naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg miejsca wykonywania działalności

 • kiedy jest kilka miejsc wykonywania działalności objętych właściwością różnych urzędów skarbowych- naczelnik urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania

Opłata skarbowa za wydanie potwierdzenia zarejestrowana do VAT wynosi 170zł i można ją uiścić u inkasenta w siedzibie urzędu skarbowego lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284.

Zawieszenie / wznowienie działalności gospodarczej

W przypadku przedsiębiorców dokonujących zawieszenia działalności gospodarczej ,będących podatnikami podatku od towarów i usług ( za wyjątkiem podatników zarejestrowanych do transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE) należy złożyć w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie VAT-Z.

W przypadku wznowienia działalności przez w/w przedsiębiorców należy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R.

Likwidacja działalności

Przedsiębiorcy , którzy likwidują działalność gospodarcza składają w Urzędzie Skarbowym:

 • zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 i VAT-Z – w przypadku podatników VAT

 • zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 – w przypadku podatników nie będących podatnikami VAT

Terminy dokonywania aktualizacji w Urzędzie Skarbowym

W myśl znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 13 października 1995r o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U Nr 142 , poz. 702 z późn. zm.) przedsiębiorcy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego nie później niż :

 • w terminie 7 dni od dnia , w którym nastąpiła zmiana danych w przypadku podatników będących podatnikami podatku VAT

 • w terminie 30 dni od dnia , w którym nastąpiła zmiana danych w przypadku pozostałych podatników

Ponadto informuję się , że od dnia 31-03-2009r został zniesiony obowiązek dołączania do zgłoszenia NIP-1 , NIP-2 kopii dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem

 

 

 

Przejdź do wpisu

PROWADZENIE EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH

 • 04 maja 2009

PROWADZENIE EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH od dnia 31 marca 2009 roku   Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektór...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • 24 lutego 2009

Przedsiębiorcy zainteresowani programami współfinansowanymi przez Unię Europejską mogą uzyskać informację na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku – Białej pod adresem www.arrsa....

Przejdź do wpisu
Powrót