Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie - przystąpienie do zmiany MPZP - Górki Wielkie i Górki Małe

Zmiana dotyczy fragmentu terenu pomiędzy ulicą Radosną i Szczęśliwą oraz zmiany zapisów planu ograniczających pobór wód z ujęć indywidualnych w granicach stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o odwołaniu się od decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy przy ul. Skałka (dz. nr. 3675/2) w Brennej

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o odmowie ustalenia warunków zabudowy przy ul. Skałka (dz. nr. 3675/2) w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy przy ul. Skałka (dz. nr. 3675/2) w Brennej

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy przy ul. Skałka (dz. nr. 3675/2) w Brennej - zapoznanie z aktami sprawy

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy przy ul. Skałka (dz. nr. 3675/2) w Brennej

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy przy ul. Skałka (dz. nr. 3675/2) w Brennej - przedłużenie terminu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu dokumentu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brennej dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie – ponowne wyłożenie do wglądu projektu MPZP dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Bren...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektu MPZP dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu dokumentu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brennej - "zbiornik Polczany"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektu MPZP - "Zbiornik Polczany"

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brennej - "Zbiornik Polczany".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu dokumentu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w miejscowości Górki Wielkie i Górki Małe  

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

W załączeniu obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu przez Radę Gminy Brenna Uchwały nr XIV/154/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię el...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektu MPZP Górki Wielkie i Górki Małe

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w miejscowosci Górki Wielkie i Górki Małe.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP - Brenna Centrum i Brenna Spalona

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum Obszar objęty o...

Obszar objęty opracowaniem oznaczony jest na załączniku graficznym do uchwały Nr XI/111/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r. Obszar opracowania obejmuje teren miejscowości Brenna od jej granicy  z miejscowościami Górki Wielkie i Górki Małe do ulicy Hołcyna.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna"

W załączeniu obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W załączniku treść obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP - Brenna Centrum i Brenna Spalona

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

Przejdź do wpisu

Informacja

Wójt Gminy Brenna uprzejmie informuje, że prace planistyczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w miejscowości Górki Wielkie i Górki Małe zostały wstrzym...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektów MPZP - rejon góry Kotarz w Brennej

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektów MPZP - rejon góry Kotarz w Brennej

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu dwóch projektów MPZP - ul. Leśnica i Górecka w Brennej

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla dz. nr 1720/4, 1720/5, 1720/6, 1720/8, 1720/9, 1...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektu MPZP - fragment Brenna Leśnica

W załączniku obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla fragmentu obszaru w Brennej przy ul. Leśnica.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP - góra Kotarz

OBWIESZCZENIE    o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o uchwaleniu planu dla rejonu Świniorka

OBWIESZCZENIE  o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w rejonie stacji narciarskiej Świniorka w Brennej  

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY BRENNA o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP - góra Kotarz

OBWIESZCZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej. Pełna treść w załączniku.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP - Leśnica

OBWIESZCZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla działek nr 2421/2, 2421/3 w Brennej przy ul. Leśnica. Pełna treść w załączni...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - przystąpienie do sporządzenia MPZP

W załączniku obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w miejscowości Górki Wielkie i Górki Małe.

Przejdź do wpisu

Projekt uchwały MPZP - rejon stacji narciarskiej Świniorka

W załączniku projekt uchwały wraz z rysunkiem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brenna w rejonie stacji narciarskiej Świniorka.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP - rejon stacji narciarskiej Świniorka

OBWIESZCZENIE  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w rejonie stacji narciarskiej Świniorka w Brennej.     Na podstawie art....

Przejdź do wpisu

Protokół z przebiegu konsultacji

W załączenie protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Cisowej w Brennej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu przez Radę Gminy w Brennej uchwały nr XI/120/16  z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energi...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

W załączniku przekazujemy obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

Obwieszczenie O przyjęciu przez Radę Gminy w Brennej uchwały nr: XXV/281/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy B...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

Brenna, dnia 19 lipca 2013 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńs...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE   o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turys...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp

1) w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 4184 i 4185 w Brennej. 2) w zakresie komunikacji przy ulicy Leśnica w Brennej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwały nr XLII/375/10 Rady Gminy Brenna z dnia 28 października 2010r. i uchwały nr IV/18/10 Rady Gminy Brenna z dnia 30 grudnia 2010r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1) w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 4184 i 4185 w Brennej.

2) w zakresie komunikacji przy ulicy Leśnica w Brennej.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 września do 5 października 2012r.
w siedzibie Urzędu Gminy Brenna przy ul. Wyzwolenia 77 w Brennej, pokój nr 28, w godzinach:
w poniedziałek od 1230 do 1630, od wtorku do czwartku od 1230 do 1530, w piątek od 1130 do 1430.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian fragmentów planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 października 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Brenna przy ul. Wyzwolenia 77 w Brennej, pokój nr 21 (sala sesyjna), o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 18, ust. 2 i 3, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brenna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
19 października 2012r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” -
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o projektach zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna oraz o prognozach oddziaływania na środowisko ww. zmian planu.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekty zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionych powyżej podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Brenna na zasadach określonych
w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2012r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp

dla obszaru położonego w: 1) Brennej przy ulicy Barujec oraz w Górkach Wielkich przy ulicy Kretowskie, 2) Brennej przy ulicy Markówka, 3) Brennej przy ulicy Góreckiej i ulicy Wiejskiej...

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwały nr XL/355/10 Rady Gminy Brenna
z dnia 9 września 2010r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w:

1) Brennej przy ulicy Barujec oraz w Górkach Wielkich przy ulicy Kretowskie,

2) Brennej przy ulicy Markówka,

3) Brennej przy ulicy Góreckiej i ulicy Wiejskiej,

4) Brennej przy ulicy Snowaniec,

5) Brennej przy ulicy Żarnowiec oraz w Górkach Małych przy ulicy Wichrowe Wzgórza,

6) Górkach Wielkich przy ulicy Bielskiej,

7) Górkach Wielkich przy ulicy Stary Dwór

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 września do 5 października 2012r.
w siedzibie Urzędu Gminy Brenna przy ul. Wyzwolenia 77 w Brennej, pokój nr 28, w godzinach:
w poniedziałek od 1230 do 1630, od wtorku do czwartku od 1230 do 1530, w piątek od 1130 do 1430.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany fragmentów planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 października 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Brenna przy ul. Wyzwolenia 77 w Brennej, pokój nr 21 (sala sesyjna), o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 18, ust. 2 i 3, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brenna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2012r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” -
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o projekcie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna oraz o prognozie oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Brenna na zasadach określonych
w art.18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2012r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna   o podjęciu przez Radę Gminy Brenna uchwał:   - nr XL/355/10 z dnia 9 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentó...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o podjęciu uchwały

W załączniku znajduje się obwieszczenie Wójta Gminy Brenna dotyczące podjęcia przez Radę Gminy Brenna uchwały nr XXXVI/314/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kie...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna

o W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna:   - w zakresie usług turystycznych...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy w Brennej uchwał

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Brenna uchwał nr XL/353/10 i XL/354/10 z dnia 09 września 2010 r.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRENNA

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy w Brennej uchwał

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o podjęciu przez Radę Gminy w Brennej uchwał nr: XXXVII/329/10, XXXVI/315/10, XXXVI/316/10, XXXVI/317/10 w sprawie uchwalenia zmiany fragme...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenia, zawiadomienia

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Dr. Kisiały i Topolowej w Brennej.

  • 01 lipca 2022

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 4 lipca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Dr. Kisi...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

  • 10 marca 2017

W załączeniu obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna w zakresie wprowadzonych zmian.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

  • 05 lutego 2016

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu uchwały nr VIII/86/15 Rady Gminy Brenna z dnia 26 listopada 2015 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

  • 29 stycznia 2016

W załączniku obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektów zmiany mpzp.

  • 31 lipca 2015

W załączniku ogłoszenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych p...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

  • 13 marca 2015

W załączniku treśc obwieszczenia Wójta Gminy Brenna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji narciarskiej Świniorka w Brennej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalajacej warunki zabudowy dla dz. nr 3675/2 w Brennej

  • 02 lipca 2010

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wydaniu decyzji ustalajacej warunki zabudowy dla dz. nr 3675/2 w Brennej.

Przejdź do wpisu
Powrót