Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektów MPZP - rejon góry Kotarz w Brennej

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej.

Przejdź do wpisu

Projekt MPZP - rejon góry Kotarz w Brennej

Przejdź do wpisu

Studium- projekt wyłożony

  • 24 marca 2017

Poniżej wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27 marca 2017 r. do 12 maja 2017 r.  projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna wraz z prognozą oddziaływan...

Przejdź do wpisu

Projekt

  • 29 stycznia 2016

W załączniku wyłożony do publicznego wglądu  "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna"

Przejdź do wpisu

Projekt zmiany fragmentów mpzp w zakresie usług turystycznych i komunikacji przy ulicy Sportowej i Malinowej w Brennej.

  • 31 lipca 2015

W załączniku projekt zmiany fragmentów mpzp w zakresie usług turystycznych i komunikacji przy ulicy Sportowej i Malinowej w Brennej.

Przejdź do wpisu

Projekt zmiany fragmentów mpzp w zakresie usług turystycznych przy ulicy Góreckiej w Brennej.

  • 31 lipca 2015

W załączniku projekt zmiany fragmentów mpzp w zakresie usług turystycznych przy ulicy Góreckiej w Brennej.

Przejdź do wpisu