Menu Podmiotowe menu ikonka

Aktualność studium

UCHWAŁA NR XXVII/318/18 RADY GMINY BRENNA z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania prz...

Przejdź do wpisu