Menu Podmiotowe menu ikonka

Zmiany uchwały nr XXIV/198/04 Rady Gminy Brenna z dnia 16 września 2004 r.

Uwaga: 1. Zmiany w § 16, § 22, § 66, § 104. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędu, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 2, pozyc...

Przejdź do wpisu

Plan 2004 r.

Uchwały i dokumenty w sprawie przyjęcia i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna.

Przejdź do wpisu
Powrót