Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr 4200/I/81/2023 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok

W załączniku

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 71/2023 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2022 rok

W załączniku.

Przejdź do wpisu

Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2022 roku

Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2022

Przejdź do wpisu
Powrót