Menu Podmiotowe menu ikonka

Dostawa i montaż oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Gminy Brenna

Postępowanie nr Zp.271.2.15.2023 pn. "Dostawa i montaż oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Gminy Brenna".

Przejdź do wpisu

Świadczenie usługi opieki nad bezdomnymi i rannymi dzikimi zwierzętami

Postęowanie nr Zp.271.2.14.2023  - "Świadczenie usługi opieki nad bezdomnymi i rannymi dzikimi zwierzętami".

Przejdź do wpisu

Dostawa dwóch kontenerów biurowych na potrzeby Gminy Brenna

Postępowanie nr Zp.271.2.13.2023 - "Dostawa dwóch kontenerów biurowych na potrzeby Gminy Brenna"

Przejdź do wpisu

Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Brenna

Postępowanie nr Zp.271.2.12.2023 - "Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzedu Gminy Brenna"

Przejdź do wpisu

Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Brenna

Postępowanie nr Zp.271.2.11.2023 pn. "Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Brenna"

Przejdź do wpisu

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa – zadanie nr 4”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr Zp.271.2.8.2023 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany- Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Lesników, Wiązowa - zadanie nr 4"

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Projekt budowlany, Przedmiary, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Dokumentacja Techniczna

Przejdź do wpisu

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna

Wszystkie szczegóły dotyczące postępowania nr Zp.271.2.6.2023 zostały opublikowane pod linkiem: BAZA KONKURENCYJNOŚCI

Przejdź do wpisu

Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na potrzeby Gminy Brenna

Postępowanie nr Zp.271.1.2.2.2023 - "Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na potrzeby Gminy Brenna".

Przejdź do wpisu

Dostawa produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna

  • 21 września 2023

Postępowanie nr Zp.271.2.10.2023 pn. "Dostawa produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna"

Przejdź do wpisu

Dostawa mieszanki z naturalnych kruszyw łamanych na potrzeby Gminy Brenna

  • 21 września 2023

Postępowanie nr Zp.271.2.9.2023 pn. "Dostawa mieszanki z naturalnych kruszyw łamanych na potrzeby Gminy Brenna"

Przejdź do wpisu

Renowacja, konserwacja oraz sporządzenie skorowidzów alfabetycznych dla 3 ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Brennej z lat 1897-1946

  • 08 sierpnia 2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr Zp.271.2.7.2023 - "Renowacja, konserwacja oraz sporządzenie skorowidzów alfabetycznych dla 3 ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Brennej z lat 1897-1946".

Przejdź do wpisu

Dostawa produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna

  • 05 czerwca 2023

Przejdź do wpisu

Dostawa solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Brennej Leśnicy (dz. nr 2421/3)

  • 21 kwietnia 2023

Zapytanie ofertowe - Dostawa solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Brennej Leśnicy (dz. nr 2421/3)

Przejdź do wpisu

Dostawa mieszanki z naturalnych kruszyw łamanych na potrzeby Gminy Brenna

  • 03 marca 2023

Postępowanie nr Zp.271.1.2.4.2023 - "Dostawa mieszanki z naturalnych kruszyw łamanych na potrzeby  Gminy Brenna".

Przejdź do wpisu

Określenie wartości nieruchomości w postaci operatów szacunkowych lub opinii dla potrzeb postępowań administracyjnych w 2023 roku

  • 16 lutego 2023

Postępowanie nr Zp.271.1.2.3.2023 - "Określenie wartości nieruchomości w postaci operatów szacunkowych lub opinii dla potrzeb postępowań administracyjnych w 2023 roku".

Przejdź do wpisu

Określenie wartości nieruchomości w postaci operatów szacunkowych lub opinii dla potrzeb postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań Wójta Gminy Brenna w 2023 roku

  • 18 stycznia 2023

Postępowanie nr Zp.271.2.1.2023 - Określenie wartości nieruchomości w postaci operatów szacunkowych lub opinii dla potrzeb postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań Wójta Gminy Brenna w 2023 roku

Przejdź do wpisu
Powrót