Menu Podmiotowe menu ikonka

Stawka podatku leśnego na 2023 rok

Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz...

Przejdź do wpisu
Powrót