Menu Podmiotowe menu ikonka

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały

Uchwała Nr 4200/I/264/2022 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie...

Przejdź do wpisu

Opinia RIO o projekcie uchwały WPF

Uchwała Nr 4200/I/265/2022 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna projekcie uchwały w spra...

Przejdź do wpisu

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

Uchwała Nr 4200/I/263/2022 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna projekcie uchwały budżet...

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 193/2022 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Brenna na 2023 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 145/2022 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do prac nad przygotowaniem projektu budżetu Gminy Brenna na 2023 rok

Przejdź do wpisu
Powrót