Menu Podmiotowe menu ikonka

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2021 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2021 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono sp...

Przejdź do wpisu
Powrót