Menu Podmiotowe menu ikonka

Oferta realizacji zadania - "mały grant"

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 07 lipca 2022 roku Stowarzyszenie Charytatywne Dogonić Czas z Górek Wielkich, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wesoła przygod...

Przejdź do wpisu

Wyniki otwartego konkursu ofert w 2022 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2022 r.

Dotację na realizację zadania publicznego:

  1. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przyznaje się Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Wielkich na zadanie pn. „Prowadzenie Orkiestry Dętej przy OSP Górki Wielkie” w kwocie 4.000,00 zł,
  2. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przyznaje się:
  1. Młodzieżowemu Klubowi Piłkarskiemu Brenna-Górki na zadanie pn. „Letni obóz sportowy dla dzieci z gminy Brenna" w kwocie 9.900,00 zł,
  2. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich na zadanie pn. „Wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży 2022” w kwocie 14.000,00 zł,
  3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Leśnicy na zadanie pn. „Aktywne wakacje” w kwocie 6.300,00 zł.
  1. z zakresu turystyki i krajoznawstwa, przyznaje się Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Poznajemy Dolinę Sandomierską” w kwocie 3.000,00 zł.

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom s...

Przejdź do wpisu
Powrót