Menu Podmiotowe menu ikonka

Dostawa produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna

Zapytanie ofertowe nr Zp.271.2.6.2022 pn. "Dostawa produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna".

Przejdź do wpisu

Dostawa mieszanki z naturalnych kruszyw łamanych na potrzeby Gminy Brenna

Zapytanie ofertowe nr Zp.271.2.5.2022 pn. "Dostawa mieszanki z naturalnych kruszyw łamanych na potrzeby Gminy Brenna".

Przejdź do wpisu

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 2 i część zadania nr 3”

Zapytanie ofertowe nr Zp.271.2.4.2022 pn. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, T...

Przejdź do wpisu

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa – zadanie nr 1”

  • 16 marca 2022

Zapytanie ofertowe nr Zp.271.2.3.2022 pn. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, T...

Przejdź do wpisu

Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na potrzeby Gminy Brenna

  • 03 lutego 2022

Zapytanie ofertowe - Zp.271.2.2.2022 - Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej  na potrzeby Gminy Brenna

Przejdź do wpisu

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycją p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna”

  • 01 lutego 2022

Zapytanie ofertowe - Zp.271.2.1.2022 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycją p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna”

Przejdź do wpisu