Menu Podmiotowe menu ikonka

Dostawa sprzętu sieciowego i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

  • 08 grudnia 2022

Postępowanie nr Zp.271.1.9.2022 - Dostawa sprzętu sieciowego  i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

Przejdź do wpisu

Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na potrzeby Gminy Brenna w 2023 r.

  • 30 listopada 2022

Zamówienie nr Zp.271.1.8.2022 - Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na potrzeby Gminy Brenna w 2023 r.

Przejdź do wpisu

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych

  • 18 października 2022

Zamówienie nr Zp.271.1.7.2022 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych

Przejdź do wpisu

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2022-2023

  • 18 października 2022

Postępowanie nr Zp.271.1.6.2022 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w sezonie 2022-2023

Przejdź do wpisu

Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Brenna

  • 12 października 2022

Postępowanie nr Zp.271.1.5.2022 - Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego  w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Brenna

Przejdź do wpisu

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna

  • 09 września 2022

Postpowanie nr Zp.271.1.4.2022 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna

Przejdź do wpisu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa – zadanie nr 2 i część zadania nr 3

  • 28 marca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.3.2022

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.3.2022

Przejdź do wpisu

Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2022 roku

  • 23 lutego 2022

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.2.2022

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.2.2022

Przejdź do wpisu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa – zadanie nr 1

  • 23 lutego 2022

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.1.2022

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.1.1.2022

Przejdź do wpisu
Powrót