Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr 4200/I/279/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr 4200/I/279/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna projekcie uchwały w spra...

Przejdź do wpisu
Powrót