Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr 4200/I/55/2022 I Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 31 stycznia 2022 r. - prawidłowość planowanej kwoty długu

Uchwała Nr 4200/I/55/2022 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brenna wynikającej...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 4200/I/56/2022 I Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 31 stycznia 2022 r. - możliwość sfinansowania deficytu na 2022 rok

Uchwała Nr 4200/I/56/2022 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżeto...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 4200/I/280/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr 4200/I/280/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 4200/I/278/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr 4200/I/278/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna projekcie uchwały budżet...

Przejdź do wpisu
Powrót