Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego

Do zakresu działań Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności należy: Sporządzanie i rejestracja aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw oraz zgonów) Wydawanie odpisów ksiąg aktów stanu cywi...

Przejdź do wpisu

Dane teleadresowe - Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Z-ca Kierownika USC Imię i nazwisko: Marek Dąbrowski Biuro nr: 18 Telefon: +48 33 853 62 22 wew. 220 E-mail: m.dabrowski@brenna.org.pl

Przejdź do wpisu
Powrót