Menu Podmiotowe menu ikonka

Opis procedury zaskarżania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Zarówno odmowa udostępnienia informacji publicznej jak i umorzenie postępowania o jej udostępnienie, następuje w formie decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjne...

Przejdź do wpisu