Menu Podmiotowe menu ikonka

Przetarg ograniczony - nieruchomość

Wójt Gminy Brenna działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 713), art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 4 i art....

Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony - nieruchomość

Wójt Gminy Brenna działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 713), art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 i a...

Przejdź do wpisu
Powrót