Menu Podmiotowe menu ikonka

GOPS - zaproszenie do składania ofert - usługi opiekuńcze 2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza zainteresowanych do przedłożenia oferty cenowej, której  przedmiotem  jest świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Brenna dla podopiecznyc...

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - tymczasowe schronisko 2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy zaprasza do składania oferty na zadanie w sprawie „Tymczasowe schronienie w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ora...

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023

 • 20 marca 2023

W imieniu Gminy Brenna - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i...

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - usługi opiekuńcze 2023

 • 31 stycznia 2023

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Brenna dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej w 2023 r.Bliższe informacje znajdują się w załączonych...

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - usługi opiekuńcze 2023

 • 05 grudnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE  Zp.274.66.2022     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Brenna dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej w 2023 r....

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - tymczasowe schronienie 2023

 • 02 grudnia 2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert dotycz. tymczasowego schronienie w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz...

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022

 • 07 lipca 2022

W imieniu wójta Gminy Brenna kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach resortowego Programu Ministra Rodzi...

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022

 • 31 maja 2022

W imieniu wójta Gminy Brenna kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach resortowego Programu Ministra Rodzi...

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022

 • 08 kwietnia 2022

W imieniu wójta Gminy Brenna kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach resortowego Programu Ministra Rodzi...

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - tymczasowe schronienie 2022

 • 09 grudnia 2021

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje zapytanie ofertowe dotyczące tymczasowego schronienie w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz...

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne

 • 15 września 2021

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna na lata 2021-2030

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna na lata 2021-2030

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 15.09.2021 r. do 21.09.2021 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna na lata 2021-2030.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej gops@brenna.org.pl oraz w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej Brennej nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2021 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - tymczasowe schronienie 2021

 • 11 grudnia 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje zapytanie ofertowe dotyczące tymczasowego schronienie w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz...

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - asystent rodziny 2021

 • 02 grudnia 2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asystenta rodziny dla wskazanych przez Zamawiającego rodzin z terenu gminy Brenna w 2021 r. Bliższe informacje znajdują się w załączonych dokumentach.

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - usługi opiekuńcze 2021

 • 02 grudnia 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE  Zp.274.51.2020     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Brenna dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej w 2021 r...

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - doręczanie pism 2020

 • 08 stycznia 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegających na doręczaniu pism wychodzących z GOPS Brenna w 2020 roku.

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - usługi opiekuńcze 2020

 • 12 grudnia 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE  Zp.274.46.2019     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Brenna dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej w 2020...

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - utrzymaniu czystości GOPS 2020

 • 09 grudnia 2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brennej w 2020 roku.

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - asystent rodziny 2020

 • 06 grudnia 2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asystenta rodziny dla wskazanych przez Zamawiającego rodzin z terenu gminy Brenna. Bliższe informacje znajdują się w załączonych dokumentach.

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - usługa schroniska 2020

 • 03 grudnia 2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej, zaprasza do składania oferty dotyczących zawarcia umowy na zakup usługi udzielania tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych alb...

Przejdź do wpisu

GOPS - zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze

 • 29 listopada 2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Brenna dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej w 2020 r. Bliższe informacje znajdują się w załącz...

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - doręczanie pism 2019

 • 11 grudnia 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegających na doręczania pism wychodzące z GOPS Brenna w 2019 roku.

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - utrzymaniu czystości GOPS 2019

 • 11 grudnia 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brennej w 2019 roku.

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - usługi opiekuńcze 2018

 • 10 grudnia 2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Brenna dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej w miejscu ich zamieszkania lub pobytu. Bliższe info...

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - asystent rodziny 2019

 • 10 grudnia 2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asystenta rodziny dla wskazanych przez Zamawiającego rodzin z terenu gminy Brenna. Bliższe informacje znajdują się w załączonych dokumentach.

Przejdź do wpisu

GOPS - sprostowanie do zapytania nr ZP.274.27.2017

 • 18 grudnia 2017

W zaproszeniu do złożenia oferty na świadczenie usługi asystenta rodziny z dnia 13.12.2017 r.  o sygnaturze ZP.274.27.2017 r. wprowadza się korektę ze względu na błąd pisarski. Bliższe informacje z...

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - pisma wychodzące 2018

 • 15 grudnia 2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegających na doręczania pism wychodzące z GOPS Brenna w 2018 roku.

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - utrzymanie czystości w GOPS 2018

 • 15 grudnia 2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w GOPS Brenna w 2018 roku.

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - asystent rodziny 2018

 • 13 grudnia 2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług asystenta rodziny dla mieszkańców gminy Brenna  w 2018 roku. Bliższe informacje znajdują się załączonyc...

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - usługi opiekuńcze 2018

 • 13 grudnia 2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Brenna  w 2018 roku. Bliższe informacje znajdują się załączonych dok...

Przejdź do wpisu

GOPS Zaproszenie do składania ofert - asystent rodziny 2017

 • 22 grudnia 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest świadczenie usługi asystenta rodziny dla wskazanych przez Zamawiającego rodzin z terenu gminy Brenna. U...

Przejdź do wpisu

GOPS Zaproszenie do składania ofert - warsztaty

 • 21 października 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z zakresu założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla 9 uczestników w ramach proj...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - kurs komputerowy

 • 02 września 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z zakresu podstaw obsługi komputera w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program akty...

Przejdź do wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS - warsztaty z zakresu opieki

 • 08 lipca 2016

Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w ramach projektu pn. „Aktywny powiat ci...

Przejdź do wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE - szkolenia miękkie oraz indywidualne wsparcie psychologa

 • 10 czerwca 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń miękkich oraz indywidualnego wsparcia psychologa w ramach projektu...

Przejdź do wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE - catering

 • 10 czerwca 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program a...

Przejdź do wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE - szkolenie na doradcę zawodowego

 • 10 czerwca 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej zaprasza do składania ofert na doradcę zawodowego w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji sp...

Przejdź do wpisu

Dzień Dziecka w ramach Gminnych Świetlic Środowiskowych

 • 14 maja 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej serdecznie zaprasza na spotkanie z okazji DNIA DZIECKA, które odbędzie się w dniu 30.05.2014 r. o godz. 14:00 w sali amfiteatru w Brennej Centrum....

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie dotyczące uchwały Rady Gminy Brenna

 • 17 kwietnia 2014

Ogłoszenie dotyczące uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie: „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brenna na lata 2014-2016”.   Wójt Gminy Brenna  ogłasza, iż w okresie  od d...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 21 lutego 2014

Ogłoszenie dotyczące uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie: „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Brenna na lata 2014-2020”. Wójt Gminy Brenna  ogłasza, iż w dniach  od...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 17 grudnia 2012

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej informuje, iż w dniu 24.12.2012 r. Ośrodek będzie nieczynny.

Przejdź do wpisu

Informacja z przeprowadzonych konsultacji

 • 11 maja 2011

Informacja z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie do...

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna

 • 27 kwietnia 2011

  Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i...

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Wójt Gminy Brenna zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Celem konsultacji jest zapoznanie organizacji pozarządowych z treścią projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, jak również poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Brenna.

Projekt uchwały umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej przy ulicy Wyzwolenia 77.

Opinie i uwagi do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie od 27 kwietnia 2011 r. do 6 maja 2011 r. – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: gops@brenna.org.pl, - lub listem poleconym na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej,43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, - względnie osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej, ul. Wyzwolenia 77, pokój 13. W przypadku przesłania opinii i uwag pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy Brenna a nie data stempla pocztowego.

Przejdź do wpisu
Powrót